Waarom eigenlijk een 100 Volt systeem?

Een 100 Volt systeem wordt o.a. toegepast bij ontruimingsinstallaties en omroepinstallaties. Over het algemeen omdat we hier te maken hebben met:

  • lange leidingen
  • veel luidsprekers
  • veel aansluit handelingen

Voordeel:

Het grote voordeel is het gemak van aansluiten en bijplaatsen van luidsprekers. Als u dat thuis doet met een laagohmig (*) systeem dan komt u in de problemen. Als u namelijk 2 gelijke weerstanden (luidsprekers) parallel aansluit zal de gezamenlijke weerstand halveren. Bij een laagohmig systeem gaat u dus al snel naar een soort van kortsluiting toe voor de versterker als u te veel luidsprekers aan sluit. Bij een hoogohmig systeem, een 100 Volt systeem dus, heeft u daar nauwelijks last van. Zolang het gezamenlijke vermogen van de aangesloten luidsprekers het vermogen van de versterker niet te boven gaat is er niets aan de hand. Daarnaast heeft een 100 Volt systeem, door de hogere spanning, een lagere stroomsterkte nodig en kunnen we dus veel dunnere kabels toepassen. Normaal gesproken is, ook bij langere afstanden, een kabel van 2 x 1,5 mm diameter voldoende. Dat bespaart geld én is bij het installeren van de kabel een stuk prettiger werken.

(*) Ohm is de eenheid van weerstand. Thuis heeft u een 4- of 8 Ohm luidsprekersysteem.

Eenvoudig:

De hoeveelheid luidsprekers is eigenlijk onbeperkt en zeer makkelijk te bepalen. Op een versterker van 250 Watt kunt u 80 luidsprekers aansluiten waarbij elke luidspreker staat ingesteld op 3 Watt. Heeft u meer luidsprekers nodig dan plaatst u een versterker erbij óf u stelt de luidsprekers in op 1,5 Watt per stuk. Dat kan namelijk bij een 100 Volt luidspreker. Dat is in feite een gewone luidspreker met een kleine transformator erop. Die transformator stelt u eenvoudig in op 1,5- , 3- of 6 Watt. We noemen dat een “tap” van bijvoorbeeld 3 Watt. Er zijn ook luidsprekers die veel hogere vermogens aankunnen. Die “tapt” u bijvoorbeeld op 100 Watt. Zo eenvoudig is het.

U kunt zich voorstellen dat bij een interne wijziging in een gebouw het eenvoudig moet zijn de 100 Volt installatie aan te passen. Zeker bij een ontruimingsinstallatie is dat belangrijk. Als er na het plaatsen van een tussenwand van 1 ruimte ineens 2 ruimtes ontstaan is het wel zaak dat er volgens de norm een luidspreker wordt bijgeplaatst. Dat is ook de reden waarom wij van Swiss Systems B.V. onze versterkers altijd wat overcapaciteit meegeven zodat de eindklant niet meteen een extra versterker hoeft aan te schaffen bij een uitbreiding van het systeem.

In het kort:

Daarom bieden 100 Volt systemen  de volgende voordelen:

  • Het matchen van de impedantie is vereenvoudigd
  • Bij een defect van 1 luidspreker valt die uit, de rest functioneert gewoon door
  • Veiligheid
  • Het vermogensverlies bij lange leidingen is sterk gereduceerd
  • Aansluitgemak
  • Makkelijk schaalbaar
  • Veel luidsprekers en lange leidingen mogelijk

Mengversterker 100 Volt