Ontruimingsinstallatie type A

Wist je dat er onderzoek is gedaan naar het type ontruimingssignalen? En daaruit blijkt glashelder dat ontruimen met gesproken woord vele malen rustiger én sneller verloopt dan alleen maar een slow-whoop signaal. Duidelijkheid over wat te doen en vooral ook wat niet te doen is erg belangrijk. Daarnaast telt elke seconde wanneer een gevaar zich voordoet.

Wanneer pas je eigenlijk een type A installatie toe?

Dat heeft grofweg te maken met het aantal vierkante meters, de hoogte van een gebouw en het aantal personen die zich tegelijkertijd in een ruimte kunnen bevinden:

  • meer dan 10.000 vierkante meter
  • hoger dan 20 meter ten opzichte van de toegang van het gebouw
  • meerdere ruimten waarin zich 1000 personen of meer kunnen bevinden
  • of 1 ruimte waarin zich 2000 personen of meer kunnen bevinden

Er zijn nog wat meer regels maar dit zijn wel de belangrijkste. Veel nuttige informatie is te vinden op de website van brandveilig gebouw.

Wij gaan altijd nog een stapje verder. Je kunt namelijk een ontruimingsinstallatie óók toepassen voor omroep en lestijdensignalering. Want dát is nu juist het mooie: de gemonteerde luidsprekers zijn multifunctioneel inzetbaar voor  andere toepassingen. Maar het belangrijkste is dat het ontruimingssignaal altijd prioriteit zal hebben. Dat is in de software van de systemen zo geregeld.

Onze ontruimingsinstallaties laten zich zonder moeite koppelen met elk merk brandmeldcentrale. Altijd op basis van contacten en soms zelfs op een hoger level, afhankelijk van het type en merk brandmeldcentrale.

Een ontruimingsinstallatie type A is onder te verdelen in 3 soorten:

Kort samengevat:

Steekleidingen hebben als groot voordeel dat de techniek zeer beproefd is. Daarnaast dat de kabel niet “terug” hoeft en ook geschikt is voor lange afstanden naar bijvoorbeeld veraf gelegen locaties ten opzichte van de centrale apparatuur. Als er in een bestek wordt gezegd dat sprinkler mag worden aangemerkt als functiebehoud dan vervalt het argument van dure aanleg voor de installateur. Dit is ook het geval bij bijvoorbeeld parkeergarages waar de bekabeling in het beton kan worden gegoten. Doe er je voordeel mee, wij adviseren je hier graag en deskundig in.

Loop-systemen hebben van huis uit ten aanzien van ontruimingsinstallaties al een eenvoudiger kabelaanleg en zorgen dus voor forse kostenreductie voor de installateur tijdens het project. Daarnaast is de techniek meer geavanceerd en van hoger niveau. De bewaking van de luidsprekers is meer precies en ook nog eens sneller. Op plaatsen waar een hoog niveau van beveiliging gewenst is óf waar functiebehoud bekabelen eenvoudigweg niet mogelijk is hebben we met een loop-systeem de perfecte oplossing in huis.

Ontruimingsinstallaties type A van Swiss Systems B.V.  kunnen overigens door de modulaire opbouw ook een combinatie van beide oplossingen bevatten. Ideaal als je bijvoorbeeld een hoofdgebouw hebt met sub-gebouwen of veraf gelegen vleugels.